ახალი ამბები
თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

“მცდარი ფაქტის, არასწორი ინფორმაციის გავრცელების შემთხვევაში მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი გაძლევს უფლებას 10 დღის ვადაში მოითხოვო შესწორება ან უარყოფა”რეგიონულ მედიებში მოქმედებს თვითრეგულირების საბჭოები, რომლებიც მაყურებლის მიმართვის საფუძველზე სადავო მასალას განიხილავს.