ახალი ამბები
თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

“ჩვენი რედაქციისთვის დაუშვებელია ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების ხელყოფა. “

რეგიონულ მედიებში მოქმედებს თვითრეგულირების საბჭოები, რომლებიც მაყურებლის მიმართვის საფუძველზე სადავო მასალას განიხილავს.