ახალი ამბები
თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

“ჩვენ ვთვლით, რომ მაუწყებელი ვალდებულია სამართლიანობისა და პატივისცემის დაცვით მოეპყროს ყველა პირს.”

რეგიონულ მედიებში მოქმედებს თვითრეგულირების საბჭოები, რომლებიც მაყურებლის მიმართვის საფუძველზე სადავო მასალას განიხილავს.