ახალი ამბები
თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

“ჩვენ მივიჩნევთ, რომ მაუწყებელი ვალდებულია ერთმანეთისგან მკვეთრად გამიჯნოს ფაქტი და კომენტარი. თავიდან უნდა იყოს აცილებული მოსაზრებათა ცალმხრივი ინტერპრეტაცია”.

რეგიონულ მედიებში მოქმედებს თვითრეგულირების საბჭოები, რომლებიც მაყურებლის მიმართვის საფუძველზე სადავო მასალას განიხილავს.