ახალი ამბები
თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

“ჩვენ ვაღიარებთ, რომ დაუშვებელია პოლიტიკური თანამდებობის პირის ან პოლიტიკური პარტიის წევრის მონაწილეობა ახალი ამბების ან საინფორმაციო გადაცემის პროგრამებში ჟურნალისტის ან წამყვანის სახით”.

რეგიონულ მედიებში მოქმედებს თვითრეგულირების საბჭოები, რომლებიც მაყურებლის მიმართვის საფუძველზე სადავო მასალას განიხილავს.