მედიაგანათლება
სამეცნიერო კომუნიკაცია: სანდო ინფორმაციის გადაცემა ციფრულ სამყაროში – კურსი ჟურნალისტებისთვის

სამეცნიერო კომუნიკაცია: სანდო ინფორმაციის გადაცემა ციფრულ სამყაროში – კურსი ჟურნალისტებისთვის

სამეცნიერო კომუნიკაცია: სანდო ინფორმაციის გადაცემა ციფრულ სამყაროში – ეს კურსი გთავაზობთ სამეცნიერო კომუნიკაციის მიმდინარე მიმოხილვას.კურსი ფარავს თემების ფართო სპექტრს, როგორიცაა ყალბი ამბები, დეზინფორმაცია, ასევე როგორ ვებრძოლოთ ამ პრაქტიკას.

კურსის ფარგლებში შეისწავლით, თუ როგორ შეუძლიათ ძირითად დაინტერესებულ მხარეებს ერთად იმუშაონ სამეცნიერო კომუნიკაციის გასაუმჯობესებლად.განიხილავთ, თუ როგორ შეუძლიათ ადამიანებს და ორგანიზაციებს მოიპოვონ და შეინარჩუნონ საზოგადოების ნდობა ეფექტური სამეცნიერო კომუნიკაციის საშუალებით.

კურსი რეკომენდირებულია მეცნიერებისთვის, ჟურნალისტებისთვის ან ნებისმიერ სტუდენტისთვის, რომელიც დაინტერესებულია სამეცნიერო კომუნიკაციით.

დამატებითი ინფორმაცია და სილაბუსი იხილიეთ ლინკზე.