მედიაგანათლება
მედია ეთიკა და მმართველობა – კურსი ჟურნალისტებისთვის

მედია ეთიკა და მმართველობა – კურსი ჟურნალისტებისთვის


ეს კურსი მედია ეთიკის სფეროში  ძირითად თეორიას, მოდელს და კონცეფციას მოიცავს. კურსის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან  ეთიკურ თეორიებს და პერსპექტივებს, შეისწავლიან მედიის შექმნისა და მედიის გამოყენების ცვალებად საზოგადოებრივ მოთხოვნებსა და მოლოდინებს,  განიხილავენ მედიის პროფესიონალებისთვის არსებულ ეთიკურ ნორმებს. ამ კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტები შეძლებენ დაფიქრდნენ ეთიკურ დილემებზე და განავითარონ კარგად დასაბუთებული არგუმენტი ეთიკური გადაწყვეტილების მისაღებად. კურსი შემოთავაზებულაია ამსტერდამის უნივერსისტეტის მიერ. 

დამატებითი ინფორმაცია და სილაბუსი იხილიეთ ლინკზე.