დისკუსიები

JRC რეგიონული მაუწყებლების ბაზაზე მხარს უჭერდა და უჭერს სადისკუსიო პლატფორმის მუდმივ ხელმისაწვდომობას. 2020 წლიდან ამ მიმართულების მხარდამჭერია NED