ჭდე: რეგიონული ტელევიზიები

Home » რეგიონული ტელევიზიები
ჩანაწერი

დისკუსიები

JRC რეგიონული მაუწყებლების ბაზაზე მხარს უჭერდა და უჭერს სადისკუსიო პლატფორმის მუდმივ ხელმისაწვდომობას. 2020 წლიდან ამ მიმართულების მხარდამჭერია NED