პოდკასტები: უსაფრთხოების ბალიშები

თემა – ტერორიზმი, ექსტრემიზმი, რადიკალიზაცია – ძირითადი ტერმინები და კონცეფციები • რა არის ექსტრემიზმი? ვინ შეიძლება მოვიხსენიოთ ექტსრემისტად და როდის ხდება ექსტრემისტი ტერორისტი ? • როგორია რადიკალიზაციის ფორმები ? რა უწყობს ხელს რადიკალიზაციას ? როგორია რადიკალიზაციის შედეგების მაგალითები • რა კონკრეტული მახასიათებელი უნდა არსებობდეს რომ მოქმედება შეფასდეს ტერორიზმად? მაგალითად? სპიკერი – მარიამ თოხაძე, GCSD-ის დირექტორი #ტერორიზმი #ექსტრემიზმი #რადიკალიზაცია #პოდკასტი #მარიამთოხაძე #ნინახელაძე #ტერორისტი #GCSD #JRC #ბარსელონა #რეალი #ექსტრემისტი