დისკუსიები

JRC რეგიონული მაუწყებლების ბაზაზე მხარს უჭერდა და უჭერს სადისკუსიო პლატფორმის მუდმივ ხელმისაწვდომობას.

2020 წლიდან ამ მიმართულების მხარდამჭერია NED