სათვალე – 242

  • რეაბილიტაცია – ძვირიანი შესაძლებლობა სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის;
  • უკბილობა – მწვავე პრობლემა საქართველოში – TV25;
  • განათლება და მისი მიღების ფორმები-რეპორტაჟი ჯავახეთიდან – TOK TV;
  • როგორ დავიცვათ ელექტრონული ფოსტა და ონლაინ ჩვენი უსაფრთხოება ვიდეო რჩევები GCSD-ისგან.
Leave a Comment