რას გულისხმობს ქიმტრეილერების შეთქმულების თეორია [ Chemtrails Conspiracy Theory]?

სოციალური ქსელის მომხმარებელი ფანტინა ფანტინა ფეისბუქის საშუალებით კონსპირაციულ თეორიას ავრცელებს და ამტკიცებს, რომ თვითმფრინავებიდან მთავრობები ტოქსიკურ ნივთიერებებს  ავრცელებენ, რითაც მოსახლეობის შემცირებას ცდილობენ. 

რას გულისხმობს ქიმტრეილერების შეთქმულების თეორია [ Chemtrails Conspiracy Theory] ? 

შეთქმულების თეორიის მიხედვით, მთავრობები ჩართული არიან საიდუმლო პროგრამაში რომლის საშუალებითაც ატმოსფეროში თვითმფრინავიდან ტოქსიკურ ნივთიერებებს აფრქვევენ მოსახლეობის გონებაზე კონტროლის, პოპულაციის შემცირების ან ამინდის კონტროლის მიზნით. 

ეს კონსპირაციის თეორია ბოლო დროს კიდევ უფრო გააქტიურდა Covid-19 -ის პანდემიის კონტექსტში, დეზინფორმაციის გამავრცელებლების მტკიცებით,  ამგვარად მთავრობები მოსახლეობის იძულებით ვაქცინაციას ეწეოდნენ ან კორონავირუსს ავრცელებდნენ. ამ კონსპირაციის თეორიის მთავარი მტკიცებულება თვითმფრინავების მიერ ცაზე დატოვებული ღრუბლისმაგვარ თეთრი კვამლია. 

რატომ ტოვებს თვითმფრინავი ფრენისას თეთრ კვამლს? 

თვითმფრინავების მიერ ცაზე დატოვებულ კვალს, Contrail ჰქვია. როდესაც თვითმფრინავის ძრავა  საწვავს წვავს, ის წარმოქმნის გამონაბოლქვი აირებს, მათ შორის წყლის ორთქლს. მაღალ სიმაღლეებზე, სადაც ჰაერი ცივია და მაღალი ტენიანობაა, თვითმფრინავის ძრავებიდან ცხელი გამონაბოლქვი აირები სწრაფად იკლებს და ერევა გარემომცველ ჰაერს. ეს სწრაფი გაგრილება იწვევს წყლის ორთქლის კონდენსაციას წყლის პაწაწინა წვეთებად ან ყინულის კრისტალებად, რაც ქმნის ხილულ ბილიკს თვითმფრინავის უკან. ეს ბილიკები შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე მილზე და გაგრძელდეს სხვადასხვა დროის განმავლობაში, რაც დამოკიდებულია ატმოსფერულ პირობებზე.

Contrail-ს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული გარეგნობა, ეს დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა ტემპერატურა, ტენიანობა და თვითმფრინავის გამონაბოლქვის შემადგენლობა. როგორც წესი,  Contrail  ცაზე თეთრი ღრუბლისმაგვარი ფორმით ჩნდება, მაგრამ თუ ატმოსფერული პირობები მისი ფორმირებისთვის  არახელსაყრელია, ბილიკები შეიძლება სწრაფად გაიფანტოს ან საერთოდ არ წარმოიქმნას.

თეთრი ზოლი შეიძლება განსხვავდებოდეს მათი სისქის, მასშტაბისა და ხანგრძლივობის მიხედვით. მაგალითად, წვრილი, ხანმოკლე ზოლი მიუთითებს დაბალი ტენიანობის ჰაერზე მაღალ სიმაღლეზე, ხოლო სქელი, ხანგრძლივი ზოლი ასახავს ტენიან ჰაერს მაღალ სიმაღლეზე და შეიძლება იყოს ქარიშხლის ადრეული მაჩვენებელი.

როგორია მისი შემდაგენლობა? 

Contrail-ის დეტალური სამეცნიერო ანალიზი მუდმივად აჩვენებს, რომ ის ძირითადად შედგება წყლის ორთქლისა და ყინულის კრისტალებისაგან. Contrail-ში აღმოჩენილი ნებისმიერი დამატებითი ნივთიერება, როგორიცაა დამაბინძურებლების ან ქიმიკატების კვალი, შეიძლება მიეკუთვნებოდეს თვითმფრინავის ნორმალურ გამონაბოლქვს და გამონაბოლქვის ურთიერთქმედებას ატმოსფერულ კომპონენტებთან.

დასასრულს, Chemtrails-ის შეთქმულების თეორიას მოკლებულია ყოველგვარ სამეცნიერო მტკიცებულებებს და უარყოფილია სამეცნიერო ორგანიზაციების, კვლევითი კვლევებისა და ატმოსფერული დაკვირვებების ფართო სპექტრის მიერ.