სასკოლო-სპორტული ოლიმპიადა – 6

სასკოლო-სპორტული ოლიმპიადის მასპინძელი კასულ კვირას კახეთთან ერთად, სამეგრელო და მცხეთა-მთიანეთი იყო. რეგიონული გამარჯვებულები აქ ხელბურთსა და ფრენბურთში გამოავლინეს.