ევროპის დროით – 10

თემა: მართლმსაჯულება და რეფორმები – რა გაკეთდა საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირების მიმართულებით 2014 წლის შემდეგ, ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნათა გათვალისწინებით? რა პრიორიტეტები განისაზღვრა მართლმსაჯულების სფეროსთან დაკავშირებით ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების 2019 წლის სამოქმედო გეგმაში? სტუმარი: ზურაბ სანკიძე – იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტმენტის უფროსი.