ევროპის დღე 2018, რაბათი

ევროკავშირი ახალციხეში 30-მდე პროექტს ახორციელებს, მათ შორის აგრო, საგანმანათლებლო და იურიდიული მიმართულებით. ასევე ევროკავშირის ხელშეწყობით მოქმედებს არაერთი პროგრამა, რომელიც ადგილიბრივ ფერმერებს და მეწარმეებს ევროპულ ბაზარზე პროდუქციის გატანის პროცედურებს აცნობს და მათ დაძლევაში ეხმარება.
ევროკავშირის დღე რაბათის ციხეზე – მიიღეთ საჭირო ინფორმაცია ამ შესაძლებლობების შესახებ.