ჟურნალისტიკის რესურსცენტრი

ძალადობრივი ექსტრემიზმი და რადიკალიზაცია – თანამედროვე მედიასა და განათლებაში

“ინდივიდუალური სოციო-ფსიქოლოგიური  ფაქტორები, რომელიც მოიცავს ისეთ  კომპონენტებს, როგორიცაა განაწყენება და გაუცხოება, გაბრაზება და იმედგაცრუება დაუცველობისა და უსამართლობის ძლიერი განცდა, გამოკვეთილი ორმაგი სტანდარტები, ვითარების არასწორი ინტერპრეტაციის

Read More »