ანტილიბერალური განწყობა

ანტილიბერალური განწყობა

ანტი-ლიბერალური პოპულიზმი და ანტი-დასალური პროპაგანდა

თემა: „ანტილიბერალური განწყობა- თბილისი, აჭარა, სამეგრელო“ – კვლევის პრეზენტაცია • ანტილიბერალური განწყობა მამაკაცებში უფრო გამოკვეთილია, ვიდრე – ქალებში; • ავტორიტარულ

სრულად ნახვა