ანტილიბერალური განწყობა

ანტი-ლიბერალური პოპულიზმი და ანტი-დასავლური პროპაგანდა – N5

მთავარი მეგობარი – საგარეო პრიორიტეტები და საერთაშორისო ინსტიტუტებში გაწევრიანების მხარდაჭერა სრულად კვლევა: https://ei-lat.ge/wp-content/uploads/2021/02/geo-1.pdf სტუმრები: კახა გოგოლაშვილი – “რონდელის ფონდის” უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი

Read More »

ანტი-ლიბერალური პოპულიზმი და ანტი-დასავლური პროპაგანდა – N4

თემა: პატერნალიზმი -ხელისუფლება მშობელი vs ხელისუფლება მსახური. სრულად კვლევა. სტუმრები: გია ნოდია – პოლიტოლოგი, ფილოსოფოსი; ლაშა ტუღუში – ლიბერალური აკადემია-თბისლისის დირექტორი; ლევან ბერძენიშვილი – მეცნიერი,

Read More »

ანტი-ლიბერალური პოპულიზმი და ანტი-დასავლური პროპაგანდა – N3

თემა: ანტილიბერალური განწყობა აჭარის რეგიონში – კვლევა „ანტილიბერული განწყობა-თბილისი, აჭარა, სამეგრელო“ რა განაპირობებს რელიგიური თემატიკით მანიპულაციას? კეთილგანწყობა რუსეთის მიმართ, რა მოქმედებს საზოგადოების განწყობაზე? რადიკალიზაციის გაღვივება

Read More »

ანტი-ლიბერალური პოპულიზმი და ანტი-დასავლური პროპაგანდა – N2

თემა: “ნდობა ინსტიტუტებისადმი- თბილისი, აჭარა, სამეგრელო” კვლევა სრულად – https://bit.ly/3c6iPN6 სტუმარი: ლაშა ტუღუში – ლიბერალური აკადემია-თბილისის დირექტორი სასაუბრო საკითხები: • ინსტიტუტებისადმი ნდობა – მიმოხილვა; •

Read More »

ანტი-ლიბერალური პოპულიზმი და ანტი-დასალური პროპაგანდა – N1

თემა: „ანტილიბერალური განწყობა- თბილისი, აჭარა, სამეგრელო“ – კვლევის პრეზენტაცია • ანტილიბერალური განწყობა მამაკაცებში უფრო გამოკვეთილია, ვიდრე – ქალებში; • ავტორიტარულ ლიდერზე სამივე რეგიონში (თბილისი, აჭარა,

Read More »