აგრო ჟურნალისტიკა

თანამედროვე ბიოტექნოლოგია და აგრობიომრავალფეროვნება

შესავალი. თანამედროვე ეპოქაში, ნებისმიერი ქვეყნისათვის, სასურსათო უსაფრთხოების[1] უზრუნველყოფა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ ამოცანას წარმოადგენს. ამ მიზნით, დღეისათვის, ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე ბიოტექნოლოგიით

სრულად ნახვა

ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა

წარმოების წესები და საკანონმდებლო რეგულირება ვიმედოვნებთ, ხელისუფლება ამ საკითხს მეტ ყურადღებას მიაქცევს და გაატარებს ქმედით ღონისძიებებს, რათა სოფლის მეურნეობა ნატურალური

სრულად ნახვა

სურსათის უვნებლობა – ფერმიდან სუფრამდე

სასურსათო ჯაჭვის ნებისმიერი რგოლი – ფერმერი, დამამზადებელი, გადამამუშავებელი, დისტრიბუტორი, სატრანსპორტო კომპანია, სავაჭრო კომპანია თუ საცალო ქსელის ობიექტი სრულყოფილად უნდა ფლობდეს

სრულად ნახვა

DSFTA

ვაჭრობისათვის ყველაზე გავრცელებული ბარიერია ე.წ. გადასახადი იმპორტზე – ტარიფი. “ტარიფები უპირატესობას ანიჭებს ადგილობრივად წარმოებულ საქონელს ანალოგიურ იმპორტირებულ საქონელთან შედარებით და

სრულად ნახვა
კალენდარი

ზამთარი

ფერმერული სამუშაოები   დეკემბერი (გვიან შემოდგომიდან დაწყებული) ზამთრისთვის მზადება-ბაგური კვება, ბაგური რაციონი, სადგომებში ჰიგიენური ნორმების შენარჩუნება ზამთრისთვის ცხვრის შემზადება,კვება. კვების

სრულად ნახვა
კალენდარი

გაზაფხული

მზადება საგაზაფხულოდ ზამთრის მემკვიდრეობით მიღებული სამუშაოები   მარტი    ხბოს მიღება, კვება-გამოზრდა, მოვლა-პატრონობა დოლის მიღება/მოგება (ცხვარში) და ბატკნის გამოზრდის წესები

სრულად ნახვა
კალენდარი

ზაფხული

აგრო თემების სეზონური კალენდარი ჟურნალისტებისთვის საორიენტაციოდ (თემები უნდა გადამოწმდეს მუნიციპალიტეტის მიხედვით აგრო სპეციალისტებთან) ივნისი, ივლისი, აგვისტო 1. მოვლის ღონისძიებები მემცენარეობაში-მრავალწლიანი

სრულად ნახვა
კალენდარი

შემოდგომა

აგრო თემების სეზონური კალენდარი ჟურნალისტებისთვის საორიენტაციოდ (თემები უნდა გადამოწმდეს მუნიციპალიტეტის მიხედვით აგრო სპეციალისტებთან) აგვისტო, სექტემბერი 1. ცხვრის (მოზარდი) დეჰელმინთიზაცია 2.

სრულად ნახვა

რატომ აგროჟურნალისტიკა?

  სახეზეა ყველა საფუძველი იმისა, რომ სოფლის მეურნების საკითხების გაშუქებას ქართულ მედიაში მნიშვნელოვანი წილი ჰქონდეს – საზოგადოების ინტერესი, აუდიტორიის მოცულობა,

სრულად ნახვა

აგრონომიის საფუძვლები ჟურნალისტებისთვის

  რა უნდა იცოდეს აგროჟურნალისტმა? ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს წარმოდგენა, თუ  რა არის აგრონომია, რომ იგი წარმოადგენს სასოფლო თეორიული და პრაქტიკული

სრულად ნახვა