კალენდარი

კალენდარი

ზამთარი

ფერმერული სამუშაოები   დეკემბერი (გვიან შემოდგომიდან დაწყებული) ზამთრისთვის მზადება-ბაგური კვება, ბაგური რაციონი, სადგომებში ჰიგიენური ნორმების შენარჩუნება ზამთრისთვის ცხვრის შემზადება,კვება. კვების

სრულად ნახვა
კალენდარი

გაზაფხული

მზადება საგაზაფხულოდ ზამთრის მემკვიდრეობით მიღებული სამუშაოები   მარტი    ხბოს მიღება, კვება-გამოზრდა, მოვლა-პატრონობა დოლის მიღება/მოგება (ცხვარში) და ბატკნის გამოზრდის წესები

სრულად ნახვა
კალენდარი

ზაფხული

აგრო თემების სეზონური კალენდარი ჟურნალისტებისთვის საორიენტაციოდ (თემები უნდა გადამოწმდეს მუნიციპალიტეტის მიხედვით აგრო სპეციალისტებთან) ივნისი, ივლისი, აგვისტო 1. მოვლის ღონისძიებები მემცენარეობაში-მრავალწლიანი

სრულად ნახვა
კალენდარი

შემოდგომა

აგრო თემების სეზონური კალენდარი ჟურნალისტებისთვის საორიენტაციოდ (თემები უნდა გადამოწმდეს მუნიციპალიტეტის მიხედვით აგრო სპეციალისტებთან) აგვისტო, სექტემბერი 1. ცხვრის (მოზარდი) დეჰელმინთიზაცია 2.

სრულად ნახვა