გზამკვლევი

რატომ აგროჟურნალისტიკა?

  სახეზეა ყველა საფუძველი იმისა, რომ სოფლის მეურნების საკითხების გაშუქებას ქართულ მედიაში მნიშვნელოვანი წილი ჰქონდეს – საზოგადოების ინტერესი, აუდიტორიის მოცულობა, ქვეყნის განვითარებაში დარგის მნიშნელობა და

Read More »

აგრონომიის საფუძვლები ჟურნალისტებისთვის

  რა უნდა იცოდეს აგროჟურნალისტმა? ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს წარმოდგენა, თუ  რა არის აგრონომია, რომ იგი წარმოადგენს სასოფლო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის ერთობლიობას მცენარეთა მოყვანის, ცხოველთა

Read More »

სურსათის უვნებლობა და DCFTA

სურსათის უვნებლობა და DSFTA საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობა და სურსათის უვნებლობის მთავარი პრინციპი – გზა მინდვრიდან სუფრამდე. რა კონკრეტული სარგებელი შეიძლება ნახოს ქვეყანამ საქართველოსა და

Read More »

ბიოლოგიურად სუფთა ჟურნალისტიკა

 ქეთევან ლაფერაშვილი, ია ბობოხიძე   სიტყვათშეხამება ,,ბიოლოგიურად სუფთა” ხშირად ჟურნალისტების მიერაც არასწორად გამოიყენება, ბიოლოგირუად სუფთა პროდუქტის წარმოებაში მწარმოებელიც ზოგჯერ მხოლოდ პროდუქტის ,,მოყვანის” პროცესს გულისხმობს, თუმცა

Read More »

მედიატექნოლოგია აგრობიომრავალფეროვნებისა და თანამედროვე ბიოტექნოლოგიის საჩვენებლად

მედიატექნოლოგია აგრობიომრავალფეროვნებისა და თანამედროვე ბიოტექნოლოგიის საჩვენებლად თანამედროვე ეპოქაში, ნებისმიერი ქვეყნისათვის, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ ამოცანას წარმოადგენს. ამ მიზნით, დღეისათვის, ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე ბიოტექნოლოგიით

Read More »

მედია მავნებლების წინააღმდეგ და მცენარეთა დაცვის სადარაჯოზე

   ნატო კაკაბაძე.  ნინო ჭალაგანიძე, კახეთში კალიამ მზესუმზირის მოსავალი გაანახევრა, გურიასა და სამეგრელოში სიმინდის და ლობიოს რაოდენობა შემცირებულია, ეს პროდუქტი კი ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ საკვებად

Read More »

მინდვრიდან სუფრამდე პროცესის გაშუქება

მინდვრიდან სუფრამდე პროცესის გაშუქება ცხოველური და მცენარეული საკვებწარმოება აგროჟურნალისტური წარმოებისთვის სასურსათო ჯაჭვის ნებისმიერი რგოლი – ფერმერი, დამამზადებელი, გადამამუშავებელი, დისტრიბუტორი, სატრანსპორტო კომპანია, სავაჭრო კომპანია თუ საცალო

Read More »

ღია და დახურული კითხვები გრუნტთან დაკავშირებით

ღია და დახურული კითხვები გრუნტთან დაკავშირებით საქართველოში 70–ზე მეტი დასახელების ბოსტნეული როგორც ღია, ისე დახურულ (სათბურები, კვალსათბურები, ფირდაფარებული შემთბარი გრუნტი) გრუნტში მოჰყავთ.     ნატო

Read More »