გიორგი მანთიძე

რა კარიკატურას ავრცელებს რეალურად El Jueves და ვინ მანიპულირებს თემით?

2022 წლის 23 სექტემბერს სოციალურ ქსელში მომხმარებელმა ლია დვალაძემ ეს ფოტო ამ აღწერით გაავრცელა.  “მაჩოს გაჩერება არ შეიძლება!” ესპანურმა El Jueves-მა დახატა პუტინის მიმართვის ყურება დასავლელი ლიდერების მიერ, რაც ასახავს ისეთ დეტალებსაც კი, როგორიცაა ბაიდენის საფენი, ზელენსკის სახვევი და წარწერა OTAN (NATO), როგორც კოლექტიური ძალისხმევა.” ფეისბუქ მომხმარებლის მტკიცებით, ფოტო ესპანური სატირული გამოცემის El Jueves -ის …

რა კარიკატურას ავრცელებს რეალურად El Jueves და ვინ მანიპულირებს თემით? Read More »

მიჰყიდა თუ არა ბაიდენმა ალასკა რუსეთს? 

“ბაიდენმა ალიასკა რუსეთს მიჰყიდა, რათა ჩვენ კვლავ დავიწყოთ იქ ნავთობის ბურღვა” – ამ აღწერით სოციალურ ქსელში ფოტოები 2022 წლის მარტში გავრცელდა.  სინამდვილეში მსგავსი შინაარსის ინფორმაცია ამავე ფოტოთი თავდაპირველად სატირულ ვებ გვერდზე babylonbee.com – ზე გამოქვეყნდა.  ეს გამოცემა მსოფლიოში ცნობილია როგორც სატირული მედია, ამის შესახებ წერია გამოცემის ABOUT US განყოფილებაშიც. “ჩვენ ვწერთ სატირას ქრისტიანულ საკითხებზე, პოლიტიკურ …

მიჰყიდა თუ არა ბაიდენმა ალასკა რუსეთს?  Read More »

ადგილობრივ შრომის ბაზარზე, დეფიციტურია ტექნიკური და დარგობრივი კვალიფიკაციები, ხოლო განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს მოკლევადიანი პროგრამები, რომლებიც თვით დასაქმებას უწყობს ხელს. სამუშაოს მაძიებლები უმეტესად იმ დარგებით ინტერესდებიან, რომლებიც ბიზნეს სუბიექტების სიმრავლითა და შესაბამისად, დასაქმების მაღალი შესაძლებლობებით ხასიათდება. ეს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული შრომის ბაზრის კვლევის ერთ ერთი მიგნებაა. მისსავე ფარგლებში, გამოვლინდა ზრდის პოტენციალის მქონე სექტორები და მოთხოვნადი პროფესიები. კვლევების მიხედვით, ერთ-ერთ მთავარი ბარიერად როგორც დამსაქმებლებისთვის, ასევე სამუშაოს მაძიებელთათვის, სამუშაოს მაძიებელთა დაბალი კვალიფიკაცია გამოიკვეთა, რასაც ხშირად არასაკმარისი სამუშაო გამოცდილება, საკუთარი ცოდნისა და უნარების არასათანადო შეფასება და ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გადაჭარბებული მოლოდინები ახლავს თან. კვლევების თანახმად, შრომის ბაზრის ერთ ერთი გამოწვევა, რეგიონებიდან შრომითი რესურსის მიგრაციაა, ასევე აღსანიშნავია, პოტენციურ დამსაქმებელსა და პროფესიულ სასწავლებლებს შორის თანამშრომლობის ნაკლებობა. კვლევამ გამოავლინა სამიზნე რეგიონებში მოთხოვნილი პროფესიული პროგრამებიც. კერძოდ, გამოკითხულმა მცირე და საშუალო ბიზნესმა დაასახელა შემდეგი კვალიფიკაციების დეფიციტი: მარნის მასპინძელი - იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, კვების მომსახურება და სტუმართმოყვარეობა - შიდა ქართლი და კახეთი, ჩაის მასპინძელი გურია. ასევე, კვლევის მიხედვით, პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობის ყველაზე მეტი შემთხვევა აჭარაში დასახელდა, ყველაზე ნაკლები კი ქვემო ქართლში. ყველაზე დიდი მოთხოვნა სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და თევზჭერის სფეროში მომუშავე სამუშაო ძალაზეა, ყველაზე ნაკლები კი - მენეჯერულ პოზიციებზე. ბიზნეს სუბიექტების მიერ გამოცხადებულ ვაკანსიებზე ძირითადი მოთხოვნა საშუალო და დაბალი საფეხურის განათლების ან პროფესიულ განათლების მქონე კადრებზეა. კვლევა ჩატარდა ლაბორატორიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უწყვეტი განათლების კურსების შესახებ, ახალგაზრდებისთვის აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში. გამოვლინდა, რომ დარგში ახალგაზრდა დასაქმებულთა წილი ძალიან დაბალია. ლაბორატორიებსა და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის თანამშრომლობის დონე ასევე მინიმალურია. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ სკოლებსა და კოლეჯებში საბაზისო ჰიგიენური ნორმების გარდა, არ არსებობს განსაკუთრებული უსაფრთხოების ნორმები. ტექ-კლუბებს შორის ჩატარებულმა გამოკითხვამ კი დაადგინა, რომ ის სტუდენტები, რომლებიც რეგულარულად ესწრებიან ტექ-კლუბების კურსებს, განიხილავენ სწავლის გაგრძელებას ტექნოლოგიურ სფეროებში. იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ განიხილავენ ტექნიკურ კარიერას, სურთ სწავლა იმ სპეციალიზაციით გააგრძელონ, რომლებიც კავშირშია ტექ-კლუბებში ჩატარებულ ტრენინგების კურსებთან, როგორიცაა არქიტექტურა, ხელოვნება, გრაფიკული დიზაინი და ა.შ. ევროკავშირის პროგრამის „განათლება დასაქმებისთვის“ მეორე ფაზა 2018 წელს დაიწყო. მისი მიზანია ქალების, მამაკაცების, ახალგაზრდების და სოციალურად დაუცველი ადამიანების დასაქმების გაუმჯობესება თბილისში და საქართველოს რეგიონებში.

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული შრომის ბაზრის კვლევებით, ზრდის პოტენციალის მქონე სექტორები და მოთხოვნადი პროფესიები გამოვლინდა.

ადგილობრივ შრომის ბაზარზე, დეფიციტურია ტექნიკური და დარგობრივი კვალიფიკაციები, ხოლო განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს მოკლევადიანი პროგრამები, რომლებიც თვით დასაქმებას უწყობს ხელს. სამუშაოს მაძიებლები უმეტესად იმ დარგებით ინტერესდებიან, რომლებიც ბიზნეს სუბიექტების სიმრავლითა და შესაბამისად, დასაქმების მაღალი შესაძლებლობებით ხასიათდება. ეს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული შრომის ბაზრის კვლევის ერთ ერთი მიგნებაა. მისსავე ფარგლებში, გამოვლინდა ზრდის პოტენციალის მქონე სექტორები და მოთხოვნადი პროფესიები. კვლევების …

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული შრომის ბაზრის კვლევებით, ზრდის პოტენციალის მქონე სექტორები და მოთხოვნადი პროფესიები გამოვლინდა. Read More »

JRC ჟურნალისტებს საერთაშორისო მედია სიმპოზიუმზე – ,,ციფრული პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა“- იწვევს

ბერლინის საერთაშორისო მედია აკადემია IMA, ჟურნალისტიკის რესურსცენტრთან  (JRC) პარტნიორობით  იწვევს ჟურნალისტებს მოლდოვის რესპუბლიკიდან, საქართველოდან და უკრაინიდან ინტენსიურ 3-დღიან მედია სიმპოზიუმზე “ციფრული პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა” რომელიც 21-დან 23 ოქტომბრამდე კრაკოვში, (პოლონეთი) გაიმართება. სიმპოზიუმის მიზნებია: – გამოცდილების გაზიარება, ახალი გადაწყვეტილებების გენერირება. – ზერეგიონული ვერიფიკაციის ქსელის შექმნა სხვადასხვა მედიაში ყალბი ინფორმაციის აქტიური გაშიფვრისთვის. – დეზინფორმაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება …

JRC ჟურნალისტებს საერთაშორისო მედია სიმპოზიუმზე – ,,ციფრული პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა“- იწვევს Read More »

ვინ ავრცელებს დეზინფორმაციას Global news-ის ჟურნალისტის სახელით? 

2022 წლის 24 სექტემბერს სოციალური ქსელის მომხმარებელმა ჯორდანო ბრუნომ სქრინი ამ აღწერით გაავრცელა:  “მებაღეობა, კონსერვირება და ულტრამემარჯვენე ექსტრემიზმის სხვა ნიშნები კონტროლქვეშ მოექცევა. ანუ საკვების არც თესვა, არც შენახვა არაა დაშვებული გლობალისტების მიერ. იძინე, ბედნიერო ერო!!!” ნათქვამის გასამყარებლად ის სტატიას იშველიებს, რომელიც ფოტოს მიხედვით, Global news -ის გვერდზე 21 სექტემბერს გამოქვეყნდა, მისი ავტორი კი ამავე სქრინის …

ვინ ავრცელებს დეზინფორმაციას Global news-ის ჟურნალისტის სახელით?  Read More »

სათვალე – 213

 Не твоя війна – ქართველების სიმღერა უკრაინელებს #რანინა მობილიზებული რუსეთი – საქართველოში რუსეთის მოქალაქეთა რაოდენობა იზრდება რუსული კომპანიების სარეგისტრაციო მინდვრები – TOK TV სოფელი არსარვანი წალკაში,  სადაც ხალხი სასმელი წყლისთვის რამდენიმე კილომეტრს გადის ლუდის სამეფოდ ქცეული სივრცე – ოქტოუბერფესტი DW ფოკუსში ბელარუსი – სვეტლანა ციხანოვსკაია გაეროში – ამერიკის ხმა თუ ჟურნალისტობა გინდა – ახალი პროექტი …

სათვალე – 213 Read More »

„ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში 2022“- მე-11 საკონკურსო წლისთვის განაცხადების მიღება დაიწყო

„ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში 2022“ – მე-11 საკონკურსო წლისთვის განაცხადების მიღება უკვე დაიწყო. საკონკურსო ნამუშევრების წარდგენის ბოლო ვადა 2022 წლის 1 ნოემბერს, 18:00 საათზე იწურება.  ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში წელს 8 კატეგორიაში გაიცემა. წელს კონკურსს ახალი ნომინაცია დაემატა:  საუკეთესო სტუდენტური ნაშრომი ბეჭდურ, სამაუწყებლო ან ოლაინ მედიაში.  წელს ჯილდო გაიცემა შემდეგ კატეგორიებში: 1.    საუკეთესო სტატია ბეჭდურ ან ელექტრონულ მედიაში; 2.    საუკეთესო სიუჟეტი სამაუწყებლო ან ელექტრონულ მედიაში; 3.    საუკეთესო საგამოძიებო სტატია ან სიუჟეტი ბეჭდურ, ელექტრონულ ან სამაუწყებლო მედიაში; 4.    …

„ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში 2022“- მე-11 საკონკურსო წლისთვის განაცხადების მიღება დაიწყო Read More »

ემუქრება თუ არა 3 წლიანი პატიმრობა შვეიცარიის მოსახლეობას სახლის გათბობისთვის? 

“შვეიცარიის მაცხოვრებლებს, რომლებიც ამ ზამთარში დაარღვევენ სამთავრობო დირექტივებს ქვეყანაში გაზის დეფიციტიდან გამომდინარე სახლების გათბობით 19 გრადუსზე მაღალ ტემპერატურაზე, ჯარიმა და 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.” – ეს დეზინფორმაციული პოსტი ქართულ სოციალურ სივრცეში 7 სექტემბერს გამოჩნდა. პოსტი სოციალური ქსელის მომხმარებელმა ჯორდანო ბრუნომ  გაავრცელა.  მსგავსი შინაარსის დეზინფორმაციული მასალები აქტიურად ვრცელდებოდა უცხოური მედიასაშუალებებით. თემაზე წერდა sputnik internationali-იც. ასევე …

ემუქრება თუ არა 3 წლიანი პატიმრობა შვეიცარიის მოსახლეობას სახლის გათბობისთვის?  Read More »

თქვენც ხომ არ გაცდუნათ ,,საქართველოს მთავრობამ” ,,გალფისა” და “სოკარის” აქციებზე?!

ინტერნეტში საქართველოს მთავრობის სახელით სოკარისა და გალფში ინვესტირების შესახებ ცრუ ინფორმაცია ვრცელდება. რუსულ მედია საშუალებებში გავრცელებული დეზინფორმაციით, საქართველოს მთავრობა მოქალაქეებს სოკარისა და გალფის ქსელში ფულის ჩადებას და ამ გზით ყოველთვიური მოგების მიღებას სთავაზობს.  ერთ-ერთი ვიდეო, რომელითაც ეს დეზინფორმაცია ვრცელდება საქართველოს პარლამენტის კადრებით იწყება და ვიდეოს ხმასთან ერთად ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ თითქოს გადაწყვეტილება მთავრობამ პარლამენტის სხდომაზე …

თქვენც ხომ არ გაცდუნათ ,,საქართველოს მთავრობამ” ,,გალფისა” და “სოკარის” აქციებზე?! Read More »

ბებო მოლდოვიდან თუ უკრაინიდან და რატომ ჭრის ის სკამს?

“მოლდოვაში გაზის დეფიციტიდან გამომდინარე ზამთრისათვის შეშის მოგროვების მიზნით, ხალხმა სკვერებში სკამების დაჭრა დაიწყო ” – ამ აღწერით გაავრცელა ფოტოები სოციალური ქსელის მომხმარებლემა ჯორდანო ბრუნომ.  სინამდვილეში ფოტო, არა მოლდოვაში, არამედ უკრაინაშია გადაღებული თანაც რამდენიმე თვის წინ. youtube-ზე ამ შემთხვევის შესახებ მასალა 2021 წლის 20 ივლისს გავიდა ეთერში. სიუჟეტის მიხედვით შემთხვევა არა მოლდოვაში, არამედ უკრაინაში, კერძოდ კიევში …

ბებო მოლდოვიდან თუ უკრაინიდან და რატომ ჭრის ის სკამს? Read More »