ქალები უფლებებისთვის – პოდკასტი#7 – იდა ბახტურიძე

სპიკერი – იდა ბახტურიძე

საკითხები:

1. როგორია ქალთა წარმომადგენლობა ქართულ პოლიტიკაში და რატომ?
2. რატომ არის მნიშვნელოვანი ქალთა ჩართულობა პოლიტიკაში და როგორია მათი მონაწილეობის გავლენა გადაწყვეტილებებზე;
3. რა რესურსები არსებობს პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობისთვის საქართველოში?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp