სათვალე – 3

  • “პასპორტიზაციის” პროცესი აფხაზეთში;
  • რეგიონული ტელევიზიები პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ;
  • რამდენად მორგებულია გარემო შშმ პირების მოთხოვნებს-კონკურსის შედეგები;

რვEUლი-ევროპული ჩანართი გადაცემაში – სირიელი მიგრანტები საქართველოში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp