ევროპის დროით – 8 (2020)

თემა: თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან და ჩინეთთან საერთაშორისო ვაჭრობა და მისი დივერსიფიცირება საქართველოს ეკონომიკისათვის ერთ-ერთი ფუნდამენტურად სასიცოცხლო საჭიროებაა. ევროკავშირთან ვაჭრობის გაღრმავების ინსტრუმენტად 2014 წელს იქცა DCFTA, რის ფარგლებშიც ევროკავშირის შიდა ბაზარზე საქართველოში წარმოშობილი ანუ ქართული პროდუქტი თავისუფლდება საბაჟო გადასახადებისგან. ამავდროულად, 4 წლის შემდეგ, 2018 წელს, ძალაში შევიდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის. 2020 წელს …

ევროპის დროით – 8 (2020) Read More »