ეს ქვეყანა შენია — 4 — TOK TV

თემები: გარემოს დაცვა, როგორც ცხოვრების წესი და გონივრული ეკონომიკური სარგებლის წყარო; 101 წელი საქართველოში- „წითელი ჯვარი“ და მისი პროექტები. სტუმრები: ნინო ჩხობაძე – “დედამიწის მეგობრები-მწვანეთა მოძრაობა”, თავმჯდომარე; კახა მამულაძე – საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების გენერალური მდივნის მოადგილე.