Funds4Media – მეტი შესაძლებლობა ფინანსებზე წვდომისათვის

ჟურნალისტიკის რესურსცენტრი მედიის განვითარების ბალტიის ცენტრთან თანამშრომლობით (BCME) მედია პლატფორმებს, ცალკეულ ჟურნალისტებს, ფრილანსერებს გთავაზობთ ქართულ ენაზე მომზადებულ ბიულეტენს, რომელშიც თავმოყრილია უახლესი ინფორმაცია გრანტების, კონკურსების, სასწავლო ბროგრამების თუ სხვა შესაძლებლობების შესახებ, მედია სფეროში მომუშავეთათვის. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს ინფორმაცია დაგეხმარებათ, უფრო მარტივად მიწვდეთ საჭირო შესაძლებლობებს და გაამჯობესოთ თქვენი პლატფორმის მუშაობა. კონკურსები – გრანტები დამატებითი იფორმაცია იხილეთ აქ.