ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას – ანგარიშები (JRC)

report I – February – March – April report II – May – June – July report III – August – September – October report IV – November – December წინამდებარე მასალაში გამოთქმული მოსაზრებები არის ავტორისეული და შესაძლოა არ გამოხატავდეს EBRD-ის შეხედულებებს.