აგრო სიახლეები – 2 (მეოთხე სეზონი)

თემები: რა შეიცვალა მერძევეობის სექტორში ერთი წლის შემდეგ, აგრო სიახლეები გასულ წელს დარგში არსებულ პრობლემებს უბრუნდება; ახალი რეგულაციები თხილის ექსპორტიორთათვის, რამდენად მომზადებული ხვდება დარგი ახალ რეგულაციებს.