November 19, 2015

ვეტერინარია

2014 წლის თებერვალში საქართველო 44 ქვეყანას შორის მიუერთდა ახალი გლობალური თანამშრომლობის პლატფორმას, რომელიც მიზნად ისახავს მსოფლიოში გავრცელებულ დაავადებებთან (როგორც ადამიანთა,

სრულად ნახვა

მეცხოველეობა

საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, პრობლემატურია ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფა. ადამიანის კვების ულუფის ხარისხის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მაჩვენებელია ცხოველური ცილის მიღება.

სრულად ნახვა

აგრონომიის ზოგადი საფუძვლები

სიტყვა აგრონომია (Agros-მინდორი, Nomos-კანონი) ბერძნული სიტყვაა, რომელიც წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის შემსწავლელ მეცნიერებათა კომპლექსს. მცენარე არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც იკვებება, სუნთქავს,

სრულად ნახვა

ღია და დახურული გრუნტის სპეციფიკაცია

საქართველოში 70–ზე მეტი დასახელების ბოსტნეული მოყავთ, როგორც ღია, ისე დახურულ გრუნტში. ღია გრუნტი   საშუალებას იძლევა ზამთრისპირა და ადრე გაზაფხულის თესვით

სრულად ნახვა

ფიტოსანიტარია და მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა

სასოფლო–სამეურნეო კულტურებს ზიანს აყენებს მავნებლები: მწერები, ობობასებრნი და დაავადებები პარაზიტული: სოკოვანი, ბაქტერიული, ვირუსული, მიკოპლაზმური და არაპარაზიტული: ნიადაგის, კლიმატის და სხვა

სრულად ნახვა

ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების წარმოება

  მემცენარეობა–არის დარგი, რომელიც ემყარება მცენარეთა ნორმალური განვითარებისათვის საჭირო ფაქტორებს: სინათლე, სითბო, წყალი, ჰაერი, საკვები ნივთიერება–რომლებიც მცენარეზე მოქმედებენ არა იზოლირებულად,

სრულად ნახვა

თანამედროვე ბიოტექნოლოგია და აგრობიომრავალფეროვნება

შესავალი. თანამედროვე ეპოქაში, ნებისმიერი ქვეყნისათვის, სასურსათო უსაფრთხოების[1] უზრუნველყოფა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ ამოცანას წარმოადგენს. ამ მიზნით, დღეისათვის, ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე ბიოტექნოლოგიით

სრულად ნახვა

ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა

წარმოების წესები და საკანონმდებლო რეგულირება ვიმედოვნებთ, ხელისუფლება ამ საკითხს მეტ ყურადღებას მიაქცევს და გაატარებს ქმედით ღონისძიებებს, რათა სოფლის მეურნეობა ნატურალური

სრულად ნახვა

სურსათის უვნებლობა – ფერმიდან სუფრამდე

სასურსათო ჯაჭვის ნებისმიერი რგოლი – ფერმერი, დამამზადებელი, გადამამუშავებელი, დისტრიბუტორი, სატრანსპორტო კომპანია, სავაჭრო კომპანია თუ საცალო ქსელის ობიექტი სრულყოფილად უნდა ფლობდეს

სრულად ნახვა

DSFTA

ვაჭრობისათვის ყველაზე გავრცელებული ბარიერია ე.წ. გადასახადი იმპორტზე – ტარიფი. “ტარიფები უპირატესობას ანიჭებს ადგილობრივად წარმოებულ საქონელს ანალოგიურ იმპორტირებულ საქონელთან შედარებით და

სრულად ნახვა