მეცხოველეობის გაშუქება

თამარ ბოლქვაძე, რუსუდან გიგაშვილი   აგროჟურნალისტიკის ამ თავს შესაძლოა კითხულობთ 1. ისინი, ვისაც უკვე გაქვთ აგრარული განათლება და სწავლობთ ინფორმაციის გავრცელება-მიწოდების საფუძვლებს, 2. ისინი, ვისაც გაქვთ ჟურნალისტის განათლება, ან მუშაობთ ჟურნალისტად და გსურთ აგრარულ საკითხებში გარკვევა და 3. ისინი, ვინც სწავლობთ ჟურნალისტიკას და აპირებთ გახდეთ აგრო ჟრნალისტები!   ჩვენი რეკომენდაციები სამივე ამ კატეგორიისთვის, განსაკუთრებით კი …

მეცხოველეობის გაშუქება Read More »