მომხმარებელთა უფლებები ბიზნესინტერესების პირისპირ [Video]

მთავარი თემები:

  • პური, რომელიც შესაძლოა სულაც არაა დიაბეტურ-დიეტური;
  • არ ვიცით გამოყენებულია თუ არა პურში ქიმიური საღებავი;
  • რატომ ვერ იცავს სათანადოდ კანონმდებლობა ჩვენს ჯანმრთელობას?
  • რატომ იგვიანებს კანონი მომხმარებელთა უფლებების შესახებ?
  • ბიზნესინტერესები საკანონმდებლო ორგანოში;
  • ექსპერტები თანხმდებიან, რომ მომხმარებელთა უფლებების დამრღვევი არა ერთი ფაქტი  სისტემაში არსებულ კორუფციის რისკებზე მიუთითებს.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp