საგამოძიებო ჟურნალისტიკის გრანტები – ბოლო ვადა – 04.05.2020

გეოგრაფია – მსოფლიო

გრანტის მისაღებად განაცხადების წარდგენა შეუძლიათ გამომძიებელ ჟურნალისტებს.

საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ფონდის მიერ შეთავზებული გრანტების მიზანია, – საგამოძიებო პროექტების მხარდაჭერა ისეთ თემებზე როგორიცაა: კორუფცია და თანამდებობის ბოროტად გამოყენება.

გრანტის მაქსიმალური ოდენობაა – 10 000 აშშ დოლარი. თანხა განკუთვნილია მგზავრობის ხარჯებისთვის, დოკუმენტების მიღებისა და ტექნიკის დაქირავებისათვის. თანხის ნახევარი გადაეცემა პროექტის დამტკიცებისთანავე, მეორე ნახევარი გამოძიების დარულებისთანავე. გრანტის მიღების პრეტენდენტი შეიძლება იყოს ამერიკული ან საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის გამოძიებაც ეხება ამერიკას, მთავრობას, ბიზნესს, მოქალქეებს. მასალები უნდა გამოქვეყნდეს ინგლისურ ენაზე.

დაწვრილებით იხილეთ აქ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების და გრანტების შესახებ იხილეთ აქ.

ვადა: 4 მაისი 2020 წ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp