კონკურსი One World Media – ვადა 16.02.2021

გეოგრაფია – მსოფლიო

One World Media-ს ჯილდო გაიცემა ისეთი თემების ავტორობისთვის (ჟურნალისტები და კინემატოგრაფისტები), რომლებმაც, აქტუალობის მიუხედავად ვერ მოიპოვა სათანადო გაშუქება. თემები შეიძლება შეეხებოდეს სოციალურ, პოლიტიკურ, კულტურულ ცხოვრებას აფრიკის, აზიის, ლათინური ამერიკის, ახლო აღმოსავლეთის და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების რეალობიდან.

მასალები უნდა იყოს გავრცელებული საერთაშორისო პლატფორმაზე 2020 წლის 13 თებერვლიდან 2021 წლის 16 თებერვლამდე.

დაწვრილებით იხილეთ აქ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების და გრანტების შესახებ იხილეთ აქ.

ვადა: 16 თებერვალი 2021 წ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp