ინტერვიუ – ნათია კუპრაშვილი

საქართველოს მთავრობა იღებს ახალ დადგენილებებს, კერძოდ ტექნიკურ რეგლამენტებს, რომლებიც გამოწვეულია ასოცირების შეთანხმების შესრულებით. თუ მათ დავაკვირდებით, თითქმის ყველა უნდა ამოქმედდეს 3 ან 4 წლის შემდეგ. ეს არ არის დასრულებული სამართლებრივი აპროქსიმაცია, რაც ასოცირების შეთანხმების თანახმად გულისხმობს ამოქმედებასაც. რამდენად მნიშვნელოვნად აყოვნებს ევროპულ ინტეგრაციას?

ბოლო პერიოდში საქართველოს ბაზარზე ბევრი პროდუქტი ჩაანაცვლა რუსულწარწერებიანმა პროდუქტმა ან რუსული წარმოების პროდუქტმა. ნელ-ნელა შემცირდა და ზოგიერთ შემთხვევაში გაქრა ევროპული პროდუქტი. ამას ამჩნევს მომხმარებელი. როგორ ეხმიანება ეს ევროპული ასოცირების იდეას?

მიმდინარედ მოქმედებს ევროკავშირის მხრიდან დაფინანსებული ისეთი პროგრამები, სადაც საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესი განიხილება და დარდება ბელორუსში მიმდინარე პროცესებთან. საქართველომ უკრაინისა და მოლდოვას ერთიანი ჯგუფიდან ხომ არ გადაინაცვლა სხვა, თუნდაც ისევ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ჯგუფში?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp