ევროპის დროით – 8 (2020)

თემა: თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან და ჩინეთთან

საერთაშორისო ვაჭრობა და მისი დივერსიფიცირება საქართველოს ეკონომიკისათვის ერთ-ერთი ფუნდამენტურად სასიცოცხლო საჭიროებაა. ევროკავშირთან ვაჭრობის გაღრმავების ინსტრუმენტად 2014 წელს იქცა DCFTA, რის ფარგლებშიც ევროკავშირის შიდა ბაზარზე საქართველოში წარმოშობილი ანუ ქართული პროდუქტი თავისუფლდება საბაჟო გადასახადებისგან. ამავდროულად, 4 წლის შემდეგ, 2018 წელს, ძალაში შევიდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის. 2020 წელს კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით PMCG-მა ჩაატარა კვლევა ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების თაობაზე, როგორც ევროკავშირის, ასევე, ჩინეთის მიმართულებით. შედეგები ერთობ საინტერესოა, ამავდროულად, მოულოდნელიც და ერთგვარად სარისკოც კი.

რესპონდენტი:

გიორგი ხიშტოვანი – პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის/PMCG-ის კვლევითი დირექტორი, ეკონომისტი


კვლევა:
https://pmcresearch.org/policypapers_file/c23e5f06f2493fc0a.pdf ქართულენოვანი

https://pmcresearch.org/policypapers_file/b84a5f06ee29b7b00.pdf ინგლისურენოვანიპროექტი “ევროპის დროით” ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) და ასოციაცია “ევროპის დროით” მხარდაჭერით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp