ანტი-ლიბერალური პოპულიზმი და ანტი-დასავლური პროპაგანდა – N5

მთავარი მეგობარი – საგარეო პრიორიტეტები და საერთაშორისო ინსტიტუტებში გაწევრიანების მხარდაჭერა

სრულად კვლევა: https://ei-lat.ge/wp-content/uploads/2021/02/geo-1.pdf

სტუმრები:

  1. კახა გოგოლაშვილი – “რონდელის ფონდის” უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი
  2. ნათია კუპრაშვილი – აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო პლატფორმის მმართველო კომიტეტის წევრი, საქართველოს წარმადგენელი ბრიუსელში
  3. ლაშა ტუღუში – ლიბერალური აკადემია-თბილისის დირექტორი

• ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესების გავლენა საგარეო არჩევანზე
• რუსეთის ბაზრის გავლენა მთავარი მეგობრის ცნებაზე
• ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა და ამ პერსპექტივის გავლენა საზოგადოების განწყობებზე

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp