ძალა ევროპაშია 4 – აზერბაიჯანული

ძალა ევროპაშია – საინფორმაციო რგოლები ეთნიკური უმცირესობების ენებზე.

Heç bir işğalçı bu qəddarlıqları bizə etməyib – Kilsələrimizi ləğv etdi, dini nəğmələri oxumağı, Gürcü dilində dua etməyi qadağan etdi və hər bir Gürcü kilsəsini soydular

Bunu unutmamalısan!

1921-1953-cü illərdə savet hakimiyyəti Gürcüstanda 1305 kilsəni bağladı, 3407 Keşiş represyaya məruz qaldı, Ruhani şəxslərin sayı 3500-dən 100-ə qədər azaldı.

Əgər kimsə bizi cismi və mənəvi olaraq məhv edirdisə bu elə  Rusya idi!

Alaverdini, Mocameta və Qelatini bağladılar. Kutaisinin katedra məbədini dağıdıb yerinə Leninin  heykəlini ucaltdılar. Tiflis kilsələirini hamamlara və yaşayış binalarına çevirdilər.

Bu cür funksyasını itirmiş kilsələr onu yaxşı  göstərir ki, Sovetlər rejimi Pravoslav kilsəsi ilə necə rəftar edirdi.

Gürcü kilsələrinin məhvini Rusya bu günda davam edir. Abxazya və Biçvniti beria monastırında freskaları silirlər.

Hər bir yolla çalışırlar ki, Gürcü mədəniyyətinin izlərini silsinlər.

Cebelda ibadətgahı və məzarlar Rusya hərbi paliqonunun qurbanı oldu. İlorinin müqəddəs  Qiorqi adına kilsəni ağ rəngə boyadılar.

Məbəddə tamamilə Avroremont işləri gedib.

Faktları bil!

Sənin tarixini kim silməyə çalışdığını  və kim xilas etmək isdəyini – Unutma- Avropa və Gürcüstan üçün ən boyük dəyər insandır.  Hər ikisi bizim üçün  önəmlidir necə ki cism eləcə də ruh.

Mifləri sındır , Reallığı bil.

Biz bilməliyik ki həqiqət və deyərlər haradadır və yalanlar harda.

Güc Avropadadır!

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp