ქორწინება 13 წლის ასაკიდან და ოცნებად ქცეული განათლება

სომხეთში დაახლოებით 40,000 იეზიდი ცხოვრობს. ისინი ქვეყნის ყველაზე დიდ ეთნიკური უმცირესობის თემს წარმოადგენენ. ეთნიკური ადათები ხშირად განსხვავდება კანონმდებლობისაგან. შედეგად, იეზიდი გოგონები ხშირად საშუალო განათლებასაც წყვეტენ, უმაღლესი განათლება კი ოცნებას უტოლდება. ნელი ბაბაიანის რეპორტაჟი. მასალა მომზადებული.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp