ქალები უფლებებისთვის – პოდკასტი#3 – ანა წურწუმია-ზურაბაშვილი

თემა – სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე და საქართველოს პრაქტიკა

სპიკერი – ანა წურწუმია-ზურაბაშვილი, East-West Management Institute (EWMI)

  • როგორია სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების ფორმები?
  • რა უწყობს ხელს სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების გარემოს ჩამოყალიბებას და ამ გარემოსადმი პასიურ დამოკიდებულებას?
  • როგორია სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროებისას მოქმედი სამართლებრივი მექანიზმები?
  • როგორია კანონის დახმარებით უფლებების აღდგენის პრაქტიკა ?

სათვალე – 167.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp