ქალები უფლებებისთვის – პოდკასტი#4 – რაისა ლიპარტელიანი

თემა – გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია წინასახელშეკრულებო ეტაპზე, დეკრეტული შვებულება და კანონი.

სპიკერი – რაისა ლიპარტელიანი, პრფ. კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე.

  • რაში გამოიხატება გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია წინასახელშეკრულებო ეტაპზე ?
  • როგორი დეკრეტული შვებულების პირობები?
  • პროფკავშირების ჩართულობის გამოცდილება ამ შინაარსის დავებში;
  • კანონის დახმარებით უფლებების აღდგენის პრაქტიკა.

სათვალე – 168.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp