ქალები უფლებებისთვის – პოდკასტი#2 – ეკა ქარდავა


თემა – ქალების თანაბარი ხელმისაწვდომობა დასაქმებაზე და უფლება თანაბარი ანაზღაურებისთვის

სპიკერი – ეკა ქარდავა, ასოციაცია „ევროპის დროით “თავმჯდომარე

1.    როგორია დასაქმების გარემო გენდერულ ჭრილში: პროფესიები, სფეროები, პოზიციები, ანაზღაურება
2.    უფლება თანაბარი ანაზღაურებისთვის – რომელი ნორმები იცავს ამ უფლებას ?
3.    რა ზღუდავს თანაბარ ხელმისაწვდომობას დასაქმებაზე ?
4.    როგორია კანონის დახმარებით უფლებების აღდგენის პრაქტიკა ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp