ფოტოკონკურისი – 212 Photography Istanbul – ვადა 20.09.2020

გეოგრაფია – მსოფლიო

ფოტოკონკურსი – 212 Photography Istanbul იღებს ნებისმიერი ტექნიკით შესრულებულ ნამუშევრებს ნებისმიერ თემაზე. თითოეული განმცხადებლისაგან  დასაშვებია 5-10 ფოტოს მიღება. ფოტოებს თან უნდა ახლდეს მცირე აღწერილობა ინგლისურ ენაზე და ავტორის რეზიუმე.

გამარჯვებული მიიღებს ფულად პრემიას 5 000 ევრომდე, სერტიფიკატს, ნამუშევრის პროფესიულ შეფასებას. ნამუშევრები ასევე გამოქვეყნდება ჟურნალში 212 Magazine.

დაწვრილებით იხილეთ აქ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების და გრანტების შესახებ იხილეთ აქ.

ვადა: 20 სექტემბერი 2020 წ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp