სტიპენდიები რეპორტიორებისათვის – ვადა 30.11.2020

გეოგრაფია – განვითარებადი ქვეყნები

Heinz-Kühn-Foundation ახალგაზრდა ჟურნალისტებს სთავაზობს სტიპენდიებს რეპორტიორობის მიზნით 6 კვირიანი ან 3 თვიანი ვადით.  პროგრამა მონაწილეს შესაძლებლობას აძლევს გაეცნოს სხვა ქვეყნების ტრადიციებს, ხედვებს. გაცვლით პროგრამაში ჩართვისთვის განაცხადების წარდგენა შეუძლიათ ჟურნალისტებს განვითარებადი ქვეყნებიდან და გერმანიის ჩრდილოეთ რეინის მიწებიდან.

მიიღება განაცხადების 35 წლამდე ჟურნალისტებისაგან, რომლებიც ფლობენ გერმანულ ენას საბაზისო დონეზე. სტიპენდია გფარავს მგზავრობის, საცხოვრებლის ხარჯებს, საჭიროების შემთხვევაში გერმანული ენის კურსებს 4 თვემდე ვადით.

დაწვრილებით იხილეთ აქ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების და გრანტების შესახებ იხილეთ აქ.

ვადა: 30 ნოემბერი 2020 წ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp