სტიპენდია TED-2020 -ზე დასასწრებად – ვადა 24.08.2020

გეოგრაფია – მსოფლიო.

TED-ის სტიპენდიის მისაღებად განაცხადების წარდგენა შეუძლიათ ახალგაზრდა ინოვატორებს, სპეციალისტებს რომელთაც გააჩნიათ გარკვეული მიღწევები მედიის, ადამიანის უფლებების და ფოტოგრაფიის მიმართულებით.

მონაწილეები პროფესიული დონის ამაღლებას შეძლებენ სხვადასხვა ვორქშოპში, ვებინარსა და კონფერენციაში მონაწილეობით.

კანდიდატები კარგად უნდა ფლობდნენ ინგლისურს და ჰქონდეთ ისტორიები, რომელთა მოთხრობაც ღირს. შერჩეულ მონაწილეებს TED უფინანსებს ფრენის, სახმელეთო ტრანსპორტის, კვების და საცხოვრებელ ხარჯებს.

დაწვრილებით იხილეთ აქ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების და გრანტების შესახებ იხილეთ აქ.

ვადა: 24 აგვისტო 11:59 pm UTC, 2020 წ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp