სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსა და CNFA საქართველოს შორის მემორანდუმი გაფორმდა

მემორანდუმის თანახმად, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს „ერთიანი აგროპროექტის“  ბენეფიციარებს, რომლებსაც გააჩნია სამუშაო ადგილების შექმნისა და მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების (MSME) შემოსავლების ზრდის მკაფიო პოტენციალი, ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას მიიღებენ.

სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის გამართვისთვის „ერთიანი აგროპროექტის“ ბენეფიციარებისთვის დამატებით ტექნიკური მხარდაჭერა გულისხმობს სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და ბიოწარმოების ხელშეწყობას. აღნიშნული ხელს შეუწყობს ქართულ პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას და ახალი ბაზრების მოძიებას. გათვალისწინებულია ტრენინგების ჩატარება და ფინანსურ მხარდაჭერა მარკეტინგის  მიმართულებით.

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) სოფლის მეურნეობის პროგრამა ვალდებულებას იღებს:

  • დააფინანსოს სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო სისტემებისა და სტანდარტების დანერგვის, აგრეთვე ბიოწარმოების სტანდარტების დანერგვისა და ბიოსერტიფიცირების ღირებულების 50%. უზრუნველყოს საწარმოების ჩართვა შესაბამის სასწავლო პროგრამებში;
  • დააფინანსოს მომსახურების ღირებულების 50%-ი  მარკეტინგის და ბრენდინგის მიმართულებით სააგენტოს ის ბენეფიციარი საწარმოები, რომელთა მიერ გამოშვებული პროდუქცია განკუთვნილია საცალო ვაჭრობისთვის.
  • 100%-ით დააფინანსოს სპეციალურად საწარმოთათვის ორგანიზებული ტრენინგები.

თავის მხრივ, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო უზრუნველყოფს საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვისა, ბიოსერტიფიცირებისა და მარკეტინგული სერვისების  მომსახურების 30%-ის გადახდას, ასევე, მოახდენს ტრენინგებში მონაწილე ბენეფიციარების კადრების მობილიზაციას და ხელს შეუწყობს ტრენინგების წარმატებით ჩატარებას.

მემორანდუმს ხელი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორმა, პაატა შეყელაძემ და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) სოფლის მეურნეობის პროგრამის ხელმძღვანელმა, ლუის ფაორომ მოაწერეს.

სინქრონები:

  • პაატა შეყელაძე – სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორი;
  • ლუის ფუარო – USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ხელმძღვანელი.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp