“საქართველოს ახალგაზრდა ქალები ნატოსთვის”

ნატოს ისტორია ცივი ომის შემდეგ, ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთ ევროპაში, პრიორიტეტები და საერთაშორისო უსაფრთხოება – თითქმის ორი წლის განმავლობაში აჭარაში, სამცხე-ჯავახეთში, შიდა ქართლში, კახეთსა და თბილისში ახალგაზრდები აქტიურად მსჯელობდნენ. 

„საქართველოს ახალგაზრდა ქალები ნატოსთვის“ – სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის პროექტის სამიზნე ჯგუფი საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდები იყვნენ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp