სამეზობლო აგროგილდიის შესახებ

სამეზობლო აგროგილდია აერთიანებს:

 

მაუწყებელთა ალიანსი (22 რეგ ტვ და რადიო)
რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია (13 რეგ ტვ)
საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია (22 რეგ.პრესა და ონლაინი)
სომხეთის ALTV
სომხეთის მედია ინოვაციების ცენტრი

              

 

 

 

ბიოაგრო – მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მერძევეთა ასოციაცია