საგრანტო კონკურსი აშშ-ს გაცვლითი პროგრამის მონაწილეთათვის – ვადა 22.03.2021

გეოგრაფია – საქართველო

აშშ-ის საელჩოს  აცხადებს 2021 წლის საგრანტო კონკურსს გაცვლითი პროგრამის მონაწილეთათვის (ალუმნებისთვის).

პროგრამის ფარგლებში ალუმნებზე გაიცემა ინდივიდუალური გრანტები შემდეგი მიმართულებებით:  დემოკრატიისა და დასავლური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, გენდერული თანასწორობა და სოციალური ინკლუზია, კიბერ განათლება და კიბერუსაფრთხოება, საგანმანათლებლო სისტემების გაძლიერება, ხარისხიან ზოგად განათლებაზე წვდომის ზრდა, ეკონომიკური განვითარება და მეწარმეობის ხელშეწყობა.

პროექტზე მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა შეადგენს 15,000 აშშ დოლარს.

დაწვრილებით იხილეთ აქ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების და გრანტების შესახებ იხილეთ აქ.

ვადა: 22 მარტი 2021 წ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp