საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ფონდის გრანტები – ბოლო ვადა 23.09.2019

გეოგრაფია – მთელი მსოფლიო

საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ფონდის გრანტების მიზანია მხარი დაუჭიროს საგამოძიებო პროექტებს, რომლებიც ეძღვნება კორუფციას და სახელმწიფო ან კერძო სექტორის მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. გრანტის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 10 000 დოლარს. თანხა გათვლილია სამგზავრო ხარჯების დასაფარად, დოკუმენტების დასამუშავებლად და ტექნიკის დასაქირავებლად.

განაცხადის შეტანა შეუძლიათ ჟურნალისტებს, რომელტა გამოძიებები შეეხება აშშ-ს, როგორც სამთავრობო და ბიზნეს სექტორს, ისე მოქალაქეებს.მასალები უნდა გამოქვეყნდეს ინგლისურ ენაზე. განაცხადები მიიღება ინგლისურ ენაზე, აუცილებელია თან ახლდეს ბიუჯეტის დეტალური აღწერა.

დაწვრილებით იხილეთ აქ.

განაცხადების მიღების ვადა: 23 სექტემბერი 2019 წ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების და გრანტების შესახებ იხილეთ აქ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp