როგორ სრულდება ასოცირების ხელშეკრულება – 2019 წლის ანგარიში

როგორ სრულდება ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები საქართველოში? ევროკომისიამ 19 გვერდიან დოკუმენტში  მთავრობის მიერ ადამიანის უფლებების, საჯარო მმართველობის, ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, გარემოსდაცვითი და კიდევ არაერთი მიმართულებით გასულ წელს შესრულებული საქმიანობა შეაფასა.

ბავშვთა სიღარიბე, მიგრაციის გაზრდილი რიცხვი, სასამართლო სისტემა ის თემებია, რომლებზეც ევროკომისიის წარმომადგენლები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ.

რესპონდენტები:

დავით ბუჯიაშვილი -საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის და სექტორული ინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორი

გიორგი გოგიშვილი– არასამთავრობო ორგანიზაციის “მიგრაციის ცენტრის” აღმასრულებელი დირექტორი

ეკა ქარდავა – სამართლის დოქტორი, ასოციაცია „ევროპის დროით“ თავმჯდომარე

ვახუშტი მენაბდე -საია – დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp